Scheduled

در زمان مناسب یادآوری دریافت کنید

هرگز فراموش نکنید که با افرادی که به شما اهمیت می دهند ارتباط برقرار کنید. کاری که می‌توانید با پیام زمان‌بندی شده و از طریق برنامه پیام‌رسان مورد علاقه خود انجام دهید. به کسانی که سزاوار دریافت هرنوع یادداشت، تبریک تولد است پیام بفرستید یا برای دوستتان، آرزوی موفقیت در کار بفرستید.

دانلود برنامه

سارا باهوش است

سارا و ابراهیم دوست هستند سارا در مورد سالگرد لحظه‌ای که یکدیگر را ملاقات کردند فکر می‌کند و می خواهد برای ابراهیم یک متن در روز سالگرد ارسال کند. با این حال، او نگران است که تا زمان فرا رسیدن آن روز، روز مورد نظر را فراموش کند.

scheduled illustration schedule a moment

سارا یک پیام را برای مناسبت مورد نظرش زمان‌بندی می‌کند

سارا گوشی‌اش را برمی‌دارد و یک پیام زمان‌بندی می‌کند. او یک پیام عاشقانه به ابراهیم می‌نویسد و آن را برای روز سالگرد زمان‌بندی می‌کند.

در زمان مناسب یادآوری دریافت کنید

صبح جمعه، روز سالگرد است. سارا توسط Scheduled یک یادآوری دریافت می‌کند و برنامه پیام‌رسان مورد علاقه خود را برای ارسال پیام زنان‌بندی شده خود که در حال حاضر در Scheduled است، انتخاب می‌کند. ابراهیم پیام را می‌خواند و از این که در این تاریخ مهم پیام دریافت کرده، هیجان زده می‌شود.

Feedbackبازخورد

ما امیدواریم که شماScheduled به همان اندازه که ما را دوست داریم، دوست داشته باشید. صرفنظر از این، ما دوست داریم که از نظرات شما برای شنیدن انتقادات و پیشنهادات استفاده کنیم.

با این برنامه پیام های متنی خود را برای پیام‌رسان مورد علاقه خود زمان‌بندی کنید

دانلود برنامه